Rõõm Sind näha!
Parimad meditsiini - ja tervisetooted lastele Kidsmedis!

Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA


MÕISTED
1.1.  Müüja – Kidsmed OÜ, juriidiline kood 14233860, juriidiline aadress Pirni 12 A-korpus, 10617 Harjumaa, Tallinn. Klienditeeninduse number +372 57870702, edaspidi Kidsmed;
1.2. Kidsmed – elektrooniline pood aadressil www.kidsmed.ee;
1.3. Klient –füüsiline täisealine isik, kelle tegevus ei ole piiratud kehtiva kohtumäärusega või juriidiline isik;
1.4. Teenused – kõik Kidsmedi poolt kliendile pakutavad teenused;
1.5. Küpsis (cookie) – väike fail, mis saadetakse Kidsmedi e-poodi külastava kliendi seadmesse.

Antud definitsioon hõlmab lisaks küpsise-failile sarnast laadi failide kasutamist;

1.6. Tellimistingimused – kinnitatud Kidsmedi e-poe müügieeskirjad.

1.7. Otseturundus – tegevus, mille eesmärk on e-posti, telefoni või muul otsesel teel pakkuda kliendile Kidsmedi kaupu ja teenuseid või küsida Kliendi arvamust kavandatavate kaupade pakkumiseks või teenuste osutamiseks.
 
2. ÜLDSÄTTED
2.1. Kidsmed OÜ Privaatsuspoliitika sätestab reeglid isikuandmete säilitamiseks, kogumiseks ja töötlemiseks, juhul, kui kasutatakse Kidsmedi teenuseid.
2.2. Privaatsuspoliitka on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Klientidele, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.
2.3. Klient kinnitab Kidsmed lehe kasutamisega, et nõustub käesolevate Privaatsustingimustega ja annab nõusoleku enda isikuandete töötlemiseks.
Privaatsuspoliitika on avalik ning kõigile kättesaadav Kidsmedi lehel. Iga uus klient, kes esmakordselt sõlmib Kidsmedis müügitehingu, kinnituse isikuandmete töötlemise nõusoleku kohta.
2.4. Kidsmedi leht sisaldab linke teiste ettevõtete ja organisatsioonide
veebilehtedele ning et Müüja ei ole vastutav taoliste veebilehtede ega nende poolt pakutava privaatsuspoliitika tingimuste ja esitusviisi eest. Klient peab taolistel juhtudel end Kidsmedi lehel reklaamivate ettevõtete reeglite, Privaatsuspoliitika ja teiste dokumentidega kurssi viima.

2.5. Kliendil on võimalik Kidsmedi lehel ost sooritada end eelnevalt kliendiks registreerimata. Ilma registreerimata ostu puhul on Klient kohustatud Müüjale avaldama järgmised isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-postiaadress ja kohaletoimetamise aadress. Klient on vastutav enda poolt avaldatud isikuandmete õigsuse eest.
2.6. Müüjal on vaja koguda Kliendi alljärgnevaid isikuandmeid järgnevalt nimetatud eesmärgil:
2.6.1. E-posti aadress – vajalik Kliendile tellimusekinnituse ja muude ostetud kaubaga seotud dokumentide (arve, tehniline dokumentatsioon, garantiidokumendid jms) saatmiseks; Kasutamistingimustes ettenähtud juhtudel Kliendiga ühenduse võtmiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.
2.6.2. Telefoni number – vajalik Kliendile tellimuse staatuse kohta info
edastamiseks, sealhulgas selleks, et teavitada klienti koos tellimuse umbriga, kui kaup on valmis üleandmiseks pakiautomaadi või mõne muu postiteenuse kaudu tellimuse teinud tellijale teate edastamiseks sellest, kuidas on võimalik tellimus kätte saada; Kliendiga ühenduse võtmiseks Kasutamistingimustes sätestatud juhtudel või Kullerteenuse kasutamisel kauba üleandmise kokkuleppimiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.
 
3. KIDSMEDI OSTUDE TURVALISUSE TAGAB SSL (INGL. SECURE SOCKET LAYER) SERTIFIKAAT.
 
4. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE JA KASUTAMISE KORD
4.1. Müüja kinnitab, et Kliendi isikuandmed on olulised selleks, et Kliendil oleks võimalik kasutada Kidsmedi teenuseid (sh õigus osaleda kampaaniates). Müüja kasutab Kliendi isikuandmeid teenuste osutamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks, Kliendiga suhtlemiseks ning tulemuslikkuse analüüsiks, ning juhul, kui Klient on andnud selleks nõusoleku, ka otseturunduse eesmärgil. Isikuandmeid säilitatakse seitse kalendriaastat alates hetkest, mil andmed Müüjale esitatakse.
4.2. Müüja kohustub Kliendi isikuandmeid mitte avaldama kolmandatele isikutele välja arvatud järgmistel juhtudel:
4.2.1. kui Klient on nõus oma isikuandmete avalikustamiseks;
4.2.2. teenuse osutamiseks või Kidsmed Koostööpartneritelt kauba või teenuse tellimiseks, kui kohaletoimetamisel on vajalikud Kliendi isikuandmed;

4.2.3. õigusekaitseasutuste poolt ettenähtud viisil, mis on sätestatud õigusaktidega Eesti Vabariigis;
4.3. Kliendile kehtivad järgmised õigused:
4.3.1. esitada kirjalik taotlus Müüjale, et Müüja tutvustaks Kliendile tema kohta seni kogutud isikuandmeid. Teave edastatakse Kliendi e-postiaadressile;
4.3.2.  esitada Müüjale kirjalik taotlus, et saada teavet oma isikuandmete kogumise kohta ning uurimaks, mille jaoks neid töödeldakse ning kellele on tema andmed esitatud viimase aasta jooksul. Teave esitatakse Kliendile e-posti teel;
4.3.3. esitada Müüjale taotlus e-posti teel info@kidsmed.ee, et paluda peatada isikuandmete töötlemine, kui isikuandmete töötlemisel on eiratud Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigis seadustes sätestatud tingimusi;
4.3.4. mitte nõustuda Privaatsuspoliitikas ette nähtud isikuandmete töötlemisega. Sel juhul ei ole Kliendil võimalik soetada Kidsmedi lehelt ka kaupu ega teenuseid;
4.4. Müüja säilitab Kliendi tellimusega seotud andmeid seitse (7) kalendriaastat alates Müüja majandusaasta lõppemisele järgnevast kalendriaastast lähtudes eesmärgist tagada Müüjale tema õiguste ja kohustuste ning kliendile tema ostja- ja tarbijaõiguste realiseerimine (nt kauba tagastamine; garantii; kauba tagasikutsumine; maksuõigusest tulenev; isikute esitatavate nõuete maksmapaneku võimaldamine).
4.5. Klient ei pea avaldama oma isikuandmeid kolmandatele isikutele ja ka Müüjal on keelatud isikuandmeid kolmandatele isikutele edastada. Juhul, kui Klient märkab midagi kahtlast, siis tuleb sellest kohe Müüjat teavitada.
4.6. Selleks, et kindlustada Kidsmedi teenuste täielik kvaliteet, kasutab Kidsmed oma lehel küpsiseid. Kliendil on võimalik näha, millist laadi informatsiooni (küpsiseid) Müüja või Müüja Koostööpartnerid salvestavad, lisaks on Kliendil võimalik küpsiseid ka osaliselt või täielikult kustutada. Klient nõustub Privaatsuspoliitikaga nõustudes, et tema arvutisse lisatakse küpsised. Nõusolekut on Kliendil igal ajal võimalik tagasi võtta, kuid antud juhul ei pruugi Kidsmedi e-poe kõik vajalikud funktsioonid töötada. Kliendil on õigus küsida Kidsmedi Koostööpartneritelt, milliseid küpsiseid nemad kasutavad.
4.7. Teist tüüpi küpsised – kasutatakse informatsiooni kogumiseks ja statistiliste andmete kogumiseks, et pakkuda Klientidele asjakohast ja just teda huvitavat sisu ning säilitada külastuste ajalugu.